deutsch  /  english  /  italiano  /  türkçe   /  русский  /  český
MANT
… a co je uvnitř?
Roentgen

Pro běžnou kontrolu PCD se používá rentgen.

Velké zpřesnění přináší kontrola použitím RCT. Nedestruktivní rentgenová tomografie, řízená počítačem, ukazuje nečistoty a chyby materiáu v 3D.

Chyby uvnitř materiálu v měřitku od 0,01 mm jsou touto kontrolou zachytitelné a objeví se i při dalším zpracování ultrazvukem nebo laserem. Popis metody RCT můžete najít zde: (PDF).Body na těchto fotografiích jsou:

1. Aglomerace (shluky) a vakuoly, způsobené nerovnoměrným pronikáním materiálu (kobaltu) při procesu sinterizace.

2. Vady materiálu, nečistoty

Obrázky PCD vzorků 1-5 ukazují vždy 3-6 kusů stejného druhu ve svazku pro RCT kontrolu. Náhodně vybrané vzorky jsou od nejznámějších světových výrobců.

>PDF – Download – Quality Porovnání kvality vzorku 1-5

vprobe1 vprobe2 vprobe3 vprobe4 vprobe5
Ochutnat 1 Ochutnat 2 Ochutnat 3 Ochutnat 4 Ochutnat 5