deutsch  /  english  /  italiano  /  türkçe   /  русский  /  český
MANT
Obecné informace o PCD
mant_products_2016
PCD je označení pro polykrystalický diamant. PCD jsou vyráběny slinováním za vysokého tlaku během zkapalnění. Velmi jednoduchý popis tohoto procesu naleznete zde:http://en.wikipedia.org. PCD jsou touto metodou vyráběny již více než 40 let. Nástroje vyrobené z PCD jsou používány v oblastech jako je hloubkové vrtání (ropa, plyn), nástroje pro obrábění kovu, dřeva, kamenů a keramiky. Na poli tažení drátu jsou PCD používány pro tažení měděných a ocelových drátů a prutů v různých tvarech průřezu. REDIES používá tyto materiály již dlouhou dobu při výrobě diamantových průvlaků a speciálních nástrojů dle specifikace zákazníků. Materiál MANT byl vyvinut ná základě těchto zkušeností. MANT je průmyslově vyráběný materiál, vyvinutý přepracováním a vylepšením běžných PCD materiálů za použití moderních metalurgických analýz a puristického přístupu při výběru vstupních materiálů.