deutsch  /  english  /  italiano  /  türkçe   /  русский  /  český
MANT
Chyby…Chyby…Chyby…
3008b crack2b3010a
Foto 1 (foto z elektronického mikroskopu) – snadno objevitelná prasklina – nové PCD jádro

Foto 2 (foto z elektronického mikroskopu) – prasklina objevitelná při zvětšení – nové PCD jádro
32867a 32874a
Foto 3 (foto z elektronického mikroskopu) – prasklina vzniklá po slínování, je vyplněná materiálem zkapalněným při slínování

Foto 4 (foto z elektronického mikroskopu) – chyba objevená při opracování ultrazvukem – dutina v materiálu
m4100008korn_a fehler_727a
Foto 5 (malý optický mikroskop) – chyba objevená při opracování ultrazvukem – malá vada materiálu a prasklina v pracovní části průvlaku Foto 6 (malý optický mikroskop) – stejně jako Foto 5 – prasklina ve vstupní části průvlaku

Od samého počátku užívání PCD materiálů, odhalují výrobci průvlaků různé chyby tohoto materiálu.

Tyto chyby se objevují při opracování (vrtání laserem, ultrazvukové tvarování a leštění), ale také při použití průvlaků ve výrobním procesu (přetrhy drátu, defekt průvlaku nebo obojí).

Kazy, které vidíte na obrázcích vpravo, se běžně nachází v PCD materiálech nejvýznamnějších světových výrobců.